Wybory rodem z II RP

W pełnej dramatów historii Polski ostatnich stu lat zawiera się między innymi wielość systemów społeczno-politycznych, w tym doświadczenia realnego socjalizmu, czy konsekwencje dwóch wojen światowych, prowadzące do ogromnych przemieszczeń ludności w porządku pojałtańskim. Pomimo tych wstrząsów, dokonanych na żywym organizmie społeczeństwa polskiego, wiele regionów kulturowych cechuje się ciągłością zachowań w zakresie uczestnictwa i sympatii politycznych. Innymi słowy w wielu miejscach wciąż da się zaobserwować to, co określić by można mianem „dziedziczenia preferencji wyborczych”. Czytaj więcej

Galicyjski wkład w pogrzeb PRL

W wyborczym plebiscycie z czerwca 1989 roku każdy głosujący, oprócz karty zawierającej nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu, miał także do dyspozycji listę krajową. Tą drogą trzydziestu pięciu wysokich funkcjonariuszy z instytucji skupionych w PRON miało mieć zagwarantowane miejsca na Wiejskiej. Siadając do obrad przy Okrągłym Stole ówczesna strona rządowa dysponowała przygotowanymi przez swoich ekspertów propozycjami zmian w ordynacji wyborczej. Większość z nich miała jednak charakter kosmetyczny i jak przyznawali wysocy rangą towarzysze z PZPR – nie przystawała do rzeczywistości i oczekiwań społecznych.  Czytaj więcej

Euroregion Habsburgia

Z chwilą podpisania 3 listopada 1918 roku przez CK Sztab Integralny z aliantami umowy o zawieszeniu broni, rozpadły się Austro-Węgry. Ta dualistyczna monarchia z pięćdziesięcioma milionami poddanych, egzystowała na europejskiej mapie przez pięćdziesiąt jeden lat, jako jedno z trzech wiodących mocarstw na Starym Kontynencie. Między wrześniem 1919 a czerwcem 1920 roku w Saint-Germain-en-Laye i Trianon usankcjonowano wyodrębnienie się z dawnych Austro-Węgier nowych państw, bądź zmian terytorialnych na korzyść państw już istniejących Czytaj więcej