Pod koniec maja 2008 roku kierowane przeze mnie Radio Opole zrealizowało projekt informacyjny „Łużyce” o zanikającym narodzie Serbołużyczan, który zamieszkuje środek Europy. W dniu 28 maja Radio wysłało do Budziszyna (stolica Górnych Łużyc) a dzień później także do Chociebuża (stolica Dolnych Łużyc) i Berlina wzmocnioną ekipę dziennikarsko-techniczną wyposażoną w środki komunikacji umożliwiające transfer materiału dźwiękowego do kraju (reportaże, wywiady, bieżące informacje). W tych dniach opolska antena stała się forum prezentacji narodu Serbołużyczan – jego tradycji, osiągnięć, zamierzeń i przede wszystkim współczesnych problemów. Na żywo śledzono i komentowano przebieg berlińskiej demonstracji Serbołużyczan 29 maja w obronie ich praw, rozmawiano z jej uczestnikami. Gośćmi programu byli m.in.: liderzy największej organizacji na Łużycach Domowiny Jan Nuk i Jurij Łuśćanski oraz zawiązującej się Serbskiej Partii Narodowej, szefowie dziennika górnołużyckiego „Serbskie Nowiny” Benedikt Dyrlich i Alfons Wićaz, tygodnika dolnołuzyckiego „Nowy Casnik” Grzegorz Wieczorek, dyrektor Muzeum Serbskiego Tomasz Nawka i przedstawiciele Instytutu Serbskiego w Budziszynie.

p8250464

 

 

Dlaczego Radio Opole zaangażowało się w tak z pozoru odległe sprawy? To długa historia. Przed II wojną światową w Opolu, znajdującym się wówczas w granicach Rzeszy miała swą siedzibę centrala Związku Polaków w Niemczech, organizacji kultywującej na tych ziemiach polskie tradycje, język i kulturę, wspierającej i żywo współpracującej z podobnymi organizacjami Serbołużyczan. Z ową współpracą mieliśmy do czynienia w szczególnie drugiej połowie lat 30-tych, w okresie terroru hitlerowskiego, także względem Serbołużyczan oraz po zakończeniu II wojny światowej kiedy udzielano wsparcia Serbołużyczanom w ich dążeniach do samostanowienia. W Opolu ma swą siedzibę i działa aktywnie także obecnie Stowarzyszenie „Pro Lusatia”, jedna z niewielu polskich organizacji podejmująca próby przybliżenia naszemu społeczeństwu problematyki słowiańskich Łużyc, z którą podjęliśmy przy okazji niniejszego projektu współpracę. Tak więc związki Łużyc i Serbołużyczan z Opolem mają długą i bujną historię. Realizacja przez Radio Opole projektu informacyjnego „Łużyce” w pełni wpisała się w zakres zadań misyjnych spoczywających na radiofonii publicznej.